• <progress id="o06oc"><pre id="o06oc"><rt id="o06oc"></rt></pre></progress>
 • <tbody id="o06oc"></tbody>
  <tbody id="o06oc"></tbody>

  <dd id="o06oc"></dd>

    
   重要指標對比
   發布時間:2019-07-17

   報告期日期

   19-03-31

   18-12-31

   18-09-30

   18-06-30

   每股指標

    

    

    

    

   每股收益-基本(元)

   0.0116

   0.1200

   0.0430

   0.0300

   每股收益-稀釋(元)

   0.0116

   0.1200

   0.0430

   0.0300

   每股凈資產(元)

   2.3861

   2.3745

   2.2973

   2.2857

   每股經營活動產生的現金流量凈額(元)

   -0.0227

   1.1337

   0.7865

   0.5325

   凈資產收益率(%)

   0.49

   5.16

   1.88

   1.37

   總資產凈利率(%)

   0.32

   2.12

   0.84

   0.60

   銷售毛利率(%)

   20.06

   24.12

   19.61

   19.41

   銷售凈利率(%)

   3.47

   4.28

   2.77

   2.97

   資產負債率(%)

   56.12

   56.33

   57.14

   56.78

   營業利潤同比增長率(%)

   37.38

   25.73

   -36.03

   -33.80

   歸屬母公司股東的凈利潤同比增長率(%)

   -27.81

   9.89

   -33.71

   -29.77

   利潤表摘要

    

    

    

    

   營業總收入(元)

   5.35億

   28.2億

   17.3億

   11.3億

   營業總成本(元)

   5.18億

   27.4億

   17.2億

   11.2億

   營業收入(元)

   5.35億

   28.2億

   17.3億

   11.3億

   營業成本(元)

   4.27億

   21.4億

   13.9億

   9.09億

   營業利潤(元)

   2470萬

   1.52億

   5935萬

   4097萬

   利潤總額(元)

   2401萬

   1.54億

   5861萬

   4057萬

   凈利潤(元)

   1856萬

   1.21億

   4790萬

   3348萬

   歸屬母公司股東的凈利潤(元)

   1123萬

   1.16億

   4162萬

   3033萬

   資產負債表摘要

    

    

    

    

   資產總計(元)

   58.5億

   58.4億

   57.7億

   56.5億

   負債合計(元)

   32.9億

   32.9億

   33.0億

   32.1億

   股東權益(元)

   25.7億

   25.5億

   24.7億

   24.4億

   歸屬母公司股東的權益(元)

   25.7億

   25.5億

   24.7億

   24.4億

   現金流量表摘要

    

    

    

    

   經營活動產生的現金流量(元)

   -2193萬

   11.0億

   7.61億

   5.15億

   投資活動產生的現金流量(元)

   -4615萬

   -9145萬

   -1.01億

   1.34億

   籌資活動產生的現金流量(元)

   -3623萬

   -7.15億

   -6.45億

   -5.46億

   現金及現金等價物凈增加(元)

   -1.04億

   2.94億

   1619萬

   1.04億

    

    
   返回 ]
    
   <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>